GETZ

GETZ


GETZ

 • ANILLO DE MOTOR 1.6 (ARO FINO) STD 
  ANILLO DE MOTOR 1.6 (ARO FINO) STD 

  BS 0.25

 • ANILLO DE MOTOR 1.6 (ARO FINO) 020-050 
  ANILLO DE MOTOR 1.6 (ARO FINO) 020-050 

  BS 0.25

 • ANILLO DE MOTOR 1.6 (ARO FINO) 030-075 
  ANILLO DE MOTOR 1.6 (ARO FINO) 030-075 

  BS 0.25

 • ANILLO DE MOTOR 1.6 (ARO FINO) 040-100 
  ANILLO DE MOTOR 1.6 (ARO FINO) 040-100 

  BS 0.25

 • ANILLO DE MOTOR 1.6 (ARO GRUESO) STD 
  ANILLO DE MOTOR 1.6 (ARO GRUESO) STD 

  BS 0.25

 • ANILLO DE MOTOR 1.6 (ARO GRUESO) 020-050 
  ANILLO DE MOTOR 1.6 (ARO GRUESO) 020-050 

  BS 0.25

 • ANILLO DE MOTOR 1.6 (ARO GRUESO) 030-075 
  ANILLO DE MOTOR 1.6 (ARO GRUESO) 030-075 

  BS 0.25

 • ANILLO DE MOTOR 1.6 (ARO GRUESO) 040-100
  ANILLO DE MOTOR 1.6 (ARO GRUESO) 040-100

  BS 0.25

 • SENSOR POSICION CIGUEÑAL GETZ  
  SENSOR POSICION CIGUEÑAL GETZ  

  BS 0.25

 • TAQUETE DE MOTOR HYUNDAI GETZ
  TAQUETE DE MOTOR HYUNDAI GETZ

  BS 0.25